ULTHERAPY

ULTHERAPY

ULTHERAPY คือ การส่งคลื่นอัลตร้าซาวด์ลงลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง เป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับผิวหน้า
ส่งพลังงานฟื้นฟูทั้ง 3 ชั้นผิว
- Epidermis ชั้นหนังกำพร้า
ชั้นผิวหนังที่ปกป้องผิวจากการโดนทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด มลภาวะ
- Dermis ชั้นหนังแท้
ชั้นที่ผลิตของเหลวต่างๆ มีความยืดหยุ่นและความหนา ประกอบด้วยต่อมรับรู้ความรู้สึกต่างๆ
- Subcutaneous Fat ชั้นไขมัน
ชั้นที่ประกอบไปด้วยเซลล์ และปกป้องอวัยวะบางส่วนในร่างกาย


*หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการรักษาจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและ ปัญหาของแต่ละบุคคล

ULTHERAPY FOR MEN

ยกกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยการทํา Ulthera เทคนิคการส่งคลื่นอัลตร้า ซาวน์ลงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวขึ้นมาใหม่

more detail
  • Ulthera at The Sign Clinic

Review

Related Service & offers

THERMAGE FLX

read more

THERMAGE FLX

read more

ULTHERAPY FOR MEN

read more