PICOWAY MELASMA & FRECKLE

PICOWAY MELASMA & FRECKLE

รักษารอยแตกลายและลบเลือนรอยแผลเป็นบนร่างกายได้อย่างตรงจุด ด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ลงลึกไปยังใต้ชั้นผิวหนังเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมๆ ไปกับ การผลัดเซลล์ผิวใหม่ ทําให้รอยแตกลายและรอยแผลเป็นค่อยๆ จางลง รักษาโดย การใช้ลําแสงเลเซอร์จากเครื่อง PICO WAY ที่มีความละเอียด แม่นยํา สามารถ รักษาได้ลึกถึงเซลล์ผิว หลังการรักษาไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หมายเหตุ : ทั้งน้ีผลลัพธ์ของการรักษาจะแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับสภาพผิวและ ปัญหาของแต่ละบุคคล

  • Picoway Melasma at TheSign Clinic

Review

Related Service & offers

PICOWAY ACNE SCAR

read more

PICOWAY TATTOO & EYEBROW

read more

PICOWAY

read more