CRYO-MESO

CRYO-MESO

Cryo Stamp นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์การผลักตัวยาเข้าสู่ผิวหน้าผ่านอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพผิวมากที่สุด โดยใช้หลักการ Galvanic หรือ “การใช้ไฟฟ้ากระแสบวกและลบ” ช่วยปล่อยพลังความเย็นได้ตามความต้องการถึง -20 องศา ผลการวิจัยพบว่า ความเย็นที่เหมาะสมกับสภาพผิวมากที่สุดคือ –15 องศา ซึ่งความเย็นนี้จะช่วย ผลักตัวยา หรือวิตามินเข้าสู่ผิวทางรูขุมขุนได้โดยตรง ทำให้ผิวกระชับมากขึ้น เครื่อง Cryo Stamp สามารถผลักตัวยาหรือวิตามินได้ดีกว่า 20-30 เท่าตัว ใช้งานได้ 2 โหมดของระดับอุณหภูมิ คือ ร้อน และเย็น

ด้วยเทคโนโลยีความต่างของประจุขั้วบวก และขั้วลบ จะช่วยส่งสารอาหารลงไปใต้ชั้น ผิวเพื่อกระตุ้น Collagen และ Hyalulonic acid ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น ริ้วรอยลดเลือนลง อีกทั้งความเย็นจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้ผิวยกกระชับขึ้น

Related Service & offers

CRYO-MESO

read more

CRYO-MESO

read more