BODY TREATMENT

BODY TREATMENT

ดูแลรักษาปัญหาสิวที่แผ่นหลังด้วยทรีทเมนท์พิเศษจาก THE SIGN CLINIC ที่จะใช้ เทคโนโลยีจากเครื่อง LDM มาช่วยผลักวิตามินและตัวยาในการฆ่าเชื้อและบรรเทา อาการอักเสบของสิวให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้โดยตรง ทําให้ตัวยาสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุดที่เกิดปัญหา โดยการรักษาจะอาศัยคลื่นอัลตร้าซาวน์เป็น ตัวกลางในการผลักตัวยาเข้าสู่ผิว อีกหนึ่งความโดดเด่นที่ทาง THE SIGN CLINIC เลือกใช้เครื่อง LDM ในการรักษา คือ เครื่องนี้มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการผลักตัว ยาเพื่อรักษาสิวทุกรูปแบบ ทําให้คนไข้ที่มีปัญหาสิวขึ้นท่ีแผ่นหลังเรื้อรังจะได้รับการ รักษาที่เหมาะสม

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการรักษาจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและ ปัญหาของแต่ละบุคคล

ข้อดีของการรักษา

  • ด้วยเทคโนโลยีจากเครื่อง LDM ทําให้ตัวยาในการรักษาสิวสามารถซึบซาบเข้าสู่ชั้น ผิวได้ลึกกว่าการรักษาโดยทั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้จึงแตกต่าง อีกทั้งยังไม่มีความรู้สึกเจ็บ ขณะทําการรักษา ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

ความถี่ในการรักษา

  • 1-2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาและสภาพผิวของแต่ละบุคคล

เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาใด

  • ผู้ที่มีปัญหาสิวขึ้นที่แผ่นหลังเรื้อรัง

Related Service & offers

VENUS LEGACY LIFTING

read more